Login

Log hier in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naam Omschrijving
CHO Protocol KHN/Twente Het gehele protocol zoals het door het Openbaar Ministerie, College Bescherming Persoonsgegevens en Koninklijke Horeca Nederland is opgesteld en goedgekeurd.
Deelnemende bedrijven gemeente Almelo (16-12-2017) In dit document treft u een lijst aan met deelnemende horecabedrijven binnen de gemeente Almelo.