Login

Log hier in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naam Omschrijving
Ontzeggingenbeleid Edam-Volendam In dit document leest u hoe het ontzeggingenbeleid in Edam-Volendam werkt.
akkoordverklaring Horecabedrijven die mee willen doen met het ontzeggingenbeleid dienen eenmalig deze akkoordverklaring af te drukken, in te vullen en te ondertekenen. Deze kan worden verzonden aan: Asterstraat 14, 1131 LT Volendam U kunt pas deelnemen als dit formulier is ontvangen.
Folder ontzeggingenbeleid In deze folder staat meer informatie over het ontzeggingenbeleid.