Login

Log hier in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naam Omschrijving
Protocol collectieve Horeca ontzegging Enschede In alle gemeenten in Twente zijn initiatieven gestart in het kader van Veilig uitgaan en zijn er convenanten Veilig Uitgaan afgesloten of is Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gestart, met als samenwerkende partners gemeente, politie, Koninklijke Horeca Nederland en het OM. Sinds enkele jaren zijn er afspraken gemaakt over Collectieve Horecaontzeggingen in de gemeenten, Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Om er voor te zorgen dat collectieve horecaontzeggingen aan alle eisen voldoen is het noodzakelijk om een nieuw protocol vast te stellen. Daarom is afgesproken dit project en de daarvoor benodigde afspraken door middel van onderhavig protocol toe te voegen aan de KVU of convenanten in desbetreffende gemeenten in Twente. Andere gemeenten in Twente kunnen ook gebruik maken van dit protocol, mocht daar behoefte aan ontstaan.
Verkorte uitgave collectieve horecaverboden Geachte ondernemer,  Er gaat iets veranderen bij de Collectieve Horeca Ontzegging Enschede. Met ingang van 1 februari 2012 kunt u alleen nog maar terecht op de site www.vhse.nl en vandaar klikt u op Collectieve Horeca Verboden Veilig uit in Enschede en logt u in. 
Op deze site vindt u alle ontzeggingen  en nieuws  dat voor u belangrijk is.  
 Onderstaand een beknopt overzicht van het protocol collectieve-horeca ontzeggingen. De uitgebreide versie kunt op deze website nalezen.

Wetswijziging Drank & Horecawet Met o.a. vereenvoudiging vergunningstelsel.
Deelnemers Dit zijn de deelnemende horeca ondernemers waar bij iemand met een ontzegging(rode kaart), gedurende de ontzegging niet mag komen.