Login

Log hier in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naam Omschrijving
Protocol Collectieve Horeca Ontzeggingen Haarlem
Deelnameformulier voor horecabedrijven Wilt u als horecaondernemer mee doen met het CHO en accepteert u de voorwaarden waaronder dit kan, download dan het formulier en stuur het naar KHN afdeling Haarlem, Postbus 240, 2000 AE Haarlem. Daarna krijgt u per e-mail een uitnodiging om een account aan te maken op deze website.
Huisregels Horeca Haarlem
Volgende bijeenkomst Vooraf kondigen we een CHO vergadering aan per SMS, een vergadering vindt altijd plaats op een dinsdag in de even weken en vangt aan vanaf 13.30 uur bij Brasserie van Beinum
Klachtenprocedure CHO Haarlem Personen die een Collectieve toegangsontzegging opgelegd hebben gekregen en het hier niet mee eens zijn kunnen hun bezwaar kenbaar maken.