Login

Log hier in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naam Omschrijving
Informatie ontzeggingenbeleid Roosendaal Wat is CHO en hoe werkt het?
Aanmeldformulieren deelnemers CHO Wilt u meedoen aan het systeem Collectieve Horecaontzegging Roosendaal, vul dan deze formulieren in en mail naar roosendaal@khn.nl
Klachtenprocedure CHO Roosendaal Bent u het niet eens met uw ontzegging? In de klachtenprocedure staat omschreven hoe u bezwaar kunt maken.
Deelnemerslijst horecabedrijven CHO Roosendaal